Skip to Content

O Nas

Dowiedz się o nas więcej

BNP Paribas Cardif w Polsce

BNP Paribas Cardif należy do jednej z największych międzynarodowych instytucji finansowych tj. Grupy BNP Paribas.

Na polskim rynku firma obecna jest od 1998r. jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

BNP Paribas Cardif jest prekursorem bancassurance w Polsce. Firma jako pierwsza wprowadziła również:

  •  ubezpieczenie GAP,
  •  ubezpieczenie z tytułu utraty pracy,
  •  sprzedaż ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem telemarketingu.

Grupa BNP Paribas Cardif, która obecnie działa w 35 krajach świata, może poszczycić się wyjątkowym modelem biznesowym. Podejście firmy do świadczenia usług ubezpieczeniowych najlepiej podsumowuje hasło naszej marki: Ubezpieczyciel zmieniającego się świata.

Skuteczność firmy oraz zaufanie do niej wynika z jednej strony z dogłębnej wiedzy na temat Klientów, ich stylu życia oraz potrzeb dotyczących ochrony. Z drugiej strony natomiast z umiejętności przewidywania nadchodzących zmian i innowacyjnego podejścia do ubezpieczeń.  Dzięki temu możliwy jest efektywny rozwój tych produktów, które odpowiadają przewidzianym, nadchodzącym zmianom.

Silna i stabilna grupa finansowa
Grupa BNP Paribas Cardif istnieje na rynku już ponad 40 lat, zajmując jedne z najwyższych miejsc w rankingach światowych agencji ratingowych. Doceniają one wysoką wiarygodność finansową oraz długoterminową stabilność Grupy.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych w ramach grupy BNP Paribas Cardif można znaleźć w Raporcie Rocznym za rok 2019: ZOBACZ

BNP Paribas Cardif w Polsce jest Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Więcej informacji: www.zpf.pl

Firma przyjęła i stosuje Zasady Dobrych Praktyk, czyli dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Praca w Cardif

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w BNP Paribas Cardif w Polsce oraz innych spółkach należących do Grupy BNP Paribas.

Czytaj dalej

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl

 

Kontakt dla prasy

Anna Kowalska
Email: press.cardif@cardif.pl