Przejdź do komentarzy

Centrum Klienta

Sprawy związane z obsługą Twojego ubezpieczenia

Sprawozdania Funduszy

Poniżej prezentujemy aktualne sprawozdania finansowe naszych funduszy kapitałowych:

 
Rok 2020

Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2020 r.

 
Rok 2019
 
 

Rok 2017
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2017 r.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl