Przejdź do komentarzy

O Nas

Dowiedz się o nas więcej

CSR

Przedstawiamy podsumowanie działań BNP Paribas Cardif w Polsce w 2021 roku w obszarze CSR (Corporate Social Responsability). Zgodnie z podjętym przez Grupę BNP Paribas w Polsce zobowiązaniem o wspieraniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, działania firmy wpisują się zarówno w filary odpowiedzialności: w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego, jak również w realizację planu naprawy świata przyjętego w 2015 r. przez wszystkie kraje członkowskie ONZ.

Odpowiedzialność w miejscu pracy:

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Zostały zapewnione jasne i przejrzyste zasady bezpieczeństwa związanego z pandemią, w tym m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej, w biurze były dostępne jednorazowe maseczki i rękawiczki oraz płyny dezynfekujące. Pracownicy mieli możliwość wypożyczenia sprzętu IT oraz odkupienia mebli biurowych podczas przeprowadzki do nowego biura.
Aby wspomóc pracowników w tym trudnym czasie pandemii, firma zorganizowała wiele różnych webinarów. Tematyka webinarów dotyczyła wzmacniania odporności psychicznej, organizacji pracy i zachowania work-life balance, dobrostanu rodziny. Odbyły się również wykłady nt. zasad odżywiania i jego wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie, jak również nt. ergonomii stanowiska pracy w domu. Pracownicy mieli również możliwość wzięcia udziału w serii ćwiczeń on-line z trenerem.

Cel 5 - Równość płci

W 2021 roku wystartowała inicjatywa Kobiety Zmieniające BNPP Cardif, której misją jest uwolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji wspierającej realizację strategii Cardif i rozwój jej pracowników.

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W czerwcu 2021 r. odbyła się doroczna Rywalizacja Sportowa dla pracowników podczas której każdy 1 kilometr przebyty przez Uczestników był równowartością 1zł, a po zakończeniu akcji zgromadzona suma została przekazana na cele charytatywne.

Odpowiedzialność społeczna:

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach obchodów Różowego Października zorganizowana została zbiórka ubrań na rzecz organizacji Kwiat Kobiecości, która zbierała na platformie Ubrania do Oddania środki na zakup badań cytologicznych dla kobiet.

Cel 10 - Mniej nierówności

BNP Paribas Cardif w Polsce został partnerem wspierającym Program One To Mają Fundacji Vital Voices. Program jest dedykowany uczennicom klas 2-4 szkół ponadpodstawowych w całej Polsce, w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Program One To Mają realizuje w praktyce przekonanie, że potencjał przywódczy kobiet – liderek należy rozwijać jak najwcześniej. Celem programu jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

Cel 2 - Zero głodu

BNP Paribas Cardif był Partnerem i Fundatorem Paczek podczas 25. Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Pracownicy mogli wesprzeć akcję kupując symboliczny koszyk artykułów w specjalnie utworzonym przez Fundację wirtualnym sklepie. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom została zakupiona żywność i przekazana do podopiecznych organizacji pomocowych, z którymi współpracują Banki Żywności oraz do osób na kwarantannie i poszkodowanych przez pandemię.

Odpowiedzialność wobec środowiska:

Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W kwietniu 2021 r. zorganizowany został dla pracowników projekt Zero Waste Challenge. Było to 14 dniowe wyzwanie mające na celu szerzenie świadomości na temat życia w stylu Zero Waste i pomoc we wprowadzeniu ekologicznych nawyków. Wyzwanie zostało zrealizowane w aplikacji mobilnej opartej o grywalizację. W trakcie trwania wyzwania pracownicy wykonywali zadania, zbierali punkty i eko odznaki oraz odkrywali planszę z hasłem. Gra polegała nie tylko na teoretycznym zgłębianiu tematu Zero Waste, ale również stawiała na praktykę i realizację nowych nawyków w rzeczywistości. W programie nie zabrakło codziennej dawki ekologicznych wyzwań i pomysłów na wdrożenie ich do swojego życia.

Cel 13 - Dzialania w dziedzinie klimatu

Została powołana Grupa „Eko Aktywni”, w której działają osoby zainteresowane tematami związanymi z ekologią i mają pomysły na eko usprawnienia w firmie. Jest to zespół, który proponuje nowe działania i uczestniczy w ich wdrażaniu.

Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej, we współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie został zorganizowany dla pracowników webinar „O niemarnowaniu żywności”. W trakcie spotkania przedstawiona została tematyka marnowania żywności, pracownicy uzyskali wskazówki jak przygotowywać potrawy, by nie marnować jedzenia oraz jak rozsądnie robić zakupy i przechowywać produkty, aby żywność zachowała swoją świeżość na dłużej. Uzyskana wiedza o tym jak nie marnować żywności pomoże uczestnikom zaoszczędzić pieniądze, zasoby a finalnie – planetę.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl