Przejdź do komentarzy

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Zapoznaj się z dokumentami

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 27c) zobowiązuje spółki BNP Paribas Cardif w Polsce, spełniające kryteria opisane w art. 27b ust.2, do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej.

Poniżej przedstawiamy Informację o realizacji strategii podatkowej za rok 2020:

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 - TUnŻ Cardif Polska S.A.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 - Cardif ARD Oddział w Polsce

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl