Przejdź do komentarzy

Kariera

Obierz ciekawy kierunek swojej kariery

Pracuj z nami

Dlaczego warto podjąć współpracę z Cardif?

BNP Paribas Cardif w Polsce dokłada wszelkich starań, aby jej pracownicy, już od momentu rekrutacji, czuli, że są częścią firmy.

Prowadząc rekrutację BNP Paribas Cardif w Polsce stara się pozyskać kandydatów o jak najlepszych kwalifikacjach i kompetencjach. Daje to gwarancję, że osoby zatrudnione będą się dobrze czuły w firmie, a stawiane im zadania i ich realizacja będą źródłem obustronnej satysfakcji.

Firma działa w oparciu o ważne dla niej wartości: uczciwość, zaangażowanie, gra zespołowa, przedsiębiorcze nastawienie oraz postawa: „klient w centrum uwagi”, które przekładają się na ogół działań BNP Paribas Cardif w Polsce. Stanowią one jednocześnie solidny fundament, na którym oparta jest przyszłość firmy.

Powyższe wartości obowiązują w życiu codziennym BNP Paribas Cardif w Polsce i praktykowane są w kontaktach nie tylko z naszymi Klientami, partnerami czy dostawcami, ale co bardzo ważne, również pomiędzy pracownikami.

BNP Paribas Cardif w Polsce zatrudnia pracowników, którzy:

 • są zorientowani na Klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
 • stale rozwijają swoje kompetencje zawodowe,
 • poszukują najlepszych praktyk w swoim obszarze działania,
 • wykazują inicjatywę, dzielą się pomysłami i wiedzą,
 • chętnie pracują zespołowo.

Swoim pracownikom BNP Paribas Cardif w Polsce oferuje:

 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kursy języka angielskiego,
 • dofinansowanie karty Multi Sport,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • interesujące wyzwania zawodowe.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl