Przejdź do komentarzy

A_Władze

Władze

Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd sprawuje bezpośrednie kierownictwo nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Skład Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Grzegorz Jurczyk - Prezes Zarządu
Pierre-Vincent Martin - Członek Zarządu
Michał Gorczyca - Członek Zarządu
Tomasz Byczyński - Członek Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Vivien Berbigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominique Barthalon - Członek Rady Nadzorczej
Jean-François Bourdeaux – Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Paliło - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Reprezentacja Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Grzegorz Jurczyk - Reprezentant zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale


GRZEGORZ JURCZYK

Prezes Zarządu

notka biograficzna

GRZEGORZ JURCZYK

Prezes Zarządu

notka biograficzna

Władze

Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd sprawuje bezpośrednie kierownictwo nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Skład Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Grzegorz Jurczyk - Prezes Zarządu
Pierre-Vincent Martin - Członek Zarządu
Michał Gorczyca - Członek Zarządu
Tomasz Byczyński - Członek Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Vivien Berbigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominique Barthalon - Członek Rady Nadzorczej
Jean-François Bourdeaux – Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Paliło - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Reprezentacja Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Grzegorz Jurczyk - Reprezentant zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl

 

Kontakt dla prasy

Olga Małecka
Email: press.cardif@cardif.pl